Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:

Δήμο Καβάλας

  • (6) έξι ατόμων ΠΕ Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • (2) δύο ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές)
  • (1) ενός ατόμου ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
  • (1) ενός ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Μουσικών
  • (2) δύο ατόμων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καλών Τεχνών ή Εικαστικών (Ζωγράφοι- κεραμιστές)

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα αντίστοιχα πτυχία για τις παραπάνω ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 24- 06- 2015 στις 14:00.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας, Περγάμου και Ζαλόγγου.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν ως δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Καβάλας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Καβάλας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων: (6) έξι ατόμων ΠΕ Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης (2) δύο ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές) (1) ενός ατόμου ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας (1) ενός ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Μουσικών (2) δύο ατόμων ΠΕ...

Σχολιάστε