Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε την πρόσληψη 127 ατόμων 8μηνης σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή περιοδικών-πρόσκαιρων αναγκών στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, ως συνημμένη απόφαση, ως οι κάτωθι πίνακες:

 perifereia-attikisΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Απολυμαντών 2
ΠΕ Γεωτεχνικών 1
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 7
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 3
ΔΕ Δενδροκηπουρών 4
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 4
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2
ΥΕ Καθαριστριών 10
ΠΕ Κτηνιάτρων 1
ΔΕ Οδηγών 1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 15
ΠΕ Ιατρών 3
ΠΕ Φαρμακοποιών 1
ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 9
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1
ΤΕ Εποπτών Υγείας 2
ΔΕ Υδραυλικών 3
ΥΕ Φυλάκων –Νυχτοφυλάκων 6
ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων 1
ΔΕ Τεχνιτών Εργατών 1
ΣΥΝΟΛΟ 77

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
ΠΕ Κτηνιάτρων 1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων 1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1
ΣΥΝΟΛΟ 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ Καθαριστριών 2
ΠΕ Ιατρών 1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1
ΣΥΝΟΛΟ 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1
ΥΕ Καθαριστριών 1
ΠΕ Γεωπόνων 1
ΠΕ Ιατρών 1
ΠΕ Φαρμακοποιών 1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1
ΤΕ Εποπτών Υγείας 1
ΣΥΝΟΛΟ 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1
ΠΕ Κτηνιάτρων 1
ΠΕ Γεωπόνων 1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
ΠΕ Ιατρών 1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1
ΤΕ Τεχνικών 1
ΣΥΝΟΛΟ 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Τεχνικών 1
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1
ΠΕ Κτηνιάτρων 1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών 1
ΠΕ Φαρμακοποιών 1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1
ΤΕ Εποπτών Υγείας 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 3
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1
ΥΕ Καθαριστριών 1
ΠΕ Κτηνιάτρων 1
ΠΕ Γεωπόνων 1
ΠΕ Μηχανικών 1
ΣΥΝΟΛΟ 9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Οδηγών 1
ΠΕ Ιατρών 1
ΠΕ Φαρμακοποιών 1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1
ΥΕ Εργατών 2
ΣΥΝΟΛΟ 6

 

Summary
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/perifereia-attikis.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/perifereia-attikis-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε την πρόσληψη 127 ατόμων 8μηνης σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή περιοδικών-πρόσκαιρων αναγκών στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, ως συνημμένη απόφαση, ως οι κάτωθι πίνακες:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ Απολυμαντών 2 ΠΕ Γεωτεχνικών 1 ΔΕ Διοικητικών...

Σχολιάστε