Εγκρίθηκαν προσλήψεις στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας. Οι προσλήψεις αφορούν και εκπαιδευτικό αλλά και διοικητικό προσωπικό

Δημόσια ΙΕΚ

Συγκεκριμένα η απόφαση καθορίζει τον αριθμό του προσωπικού που επιτρέπεται να προσληφθεί στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σεις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε εκατόν είκοσι τρεις (123) εκπαιδευτικούς και πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του την εκπαιδευτική περίοδο 2015−2016.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (980.000 €) περίπου. Αναλυτικά κατ’ έτος, τα ποσά έχουν ως εξής: 245.000 ευρώ περίπου για το 2015 και 735.000 ευρώ περίπου για το 2016.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μετά από σχετική προκήρυξη του Δημοσίου ΙΕΚ Τουρισμού του Υπουργείου Οικονμίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Δημόσια-ΙΕΚ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Δημόσια-ΙΕΚ-300x278.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Εγκρίθηκαν προσλήψεις στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας. Οι προσλήψεις αφορούν και εκπαιδευτικό αλλά και διοικητικό προσωπικό Συγκεκριμένα η απόφαση καθορίζει τον αριθμό του προσωπικού που επιτρέπεται να προσληφθεί στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σεις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού...

Σχολιάστε