Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12/5/2016 έως την 20/5/2016 στο Γραφείο Προσωπικού, τις ώρες 7:00 π.μ.- 15:00 μ.μ.

Δήμο Νέστου

Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 67/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής: Α. Υδρονομείς δεκατρία (13) άτομα.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Διεύθυνση Πρεμετής, Τηλέφωνο 2591350151 FAX 2591022248

Summary
Article Name
13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέστου
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Νέστου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Νέστου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12/5/2016 έως την 20/5/2016 στο Γραφείο Προσωπικού, τις ώρες 7:00 π.μ.- 15:00 μ.μ. Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 67/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του, καθόρισε...

Σχολιάστε