Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2015 – 2016, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

χαλκηδονα

 • 1 ΔΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής – Μουσικός
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Βιολιού – Εγχόρδων
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος πιάνου – πληκτροφόρων οργάνων
 • 2 ΔΕ Δάσκαλος κιθάρας
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος ακορντεόν
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Κρουστών οργάνων
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος πνευστών οργάνων
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Θεωρητικών και Ανώτερων Θεωρητικών μαθημάτων
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Προπαιδείας
 • 1 ΔΕ Μπουζουκιού
 • 1 ΔΕ Μαέστρος Παιδικής Χορωδίας
 • 1 ΔΕ Δάσκαλος Φωνητικής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην έδρα του Δήμου Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 14:00 απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Ιωάννας Γκαβανίδου (τηλ. Επικοινωνίας: 23913-30151).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/χαλκηδονα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/χαλκηδονα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2015 – 2016, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,...

Σχολιάστε