Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) στο πλαίσιο της υπ’ αρ. Α2β/Γ.Π.63103/27-8-2015 απόφασης Υπουργού Υγείας ανακοινώνει την πρόσκληση συνεργασίας με 13 ιατρούς ειδικοτήτων, γενικής ιατρικής, ακτινοδιαγνωστικής, γενικής χειρουργικής, παιδιατρικής, οδοντιατρικής, ορθοπεδικής, δερματολογίας, νευρολογίας, ουρολογίας και ενδοκρινολογίας

για τη σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για έως ένα (1) έτος με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στις δομές, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού και Κέντρο Υγείας – Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Κερατέας- Κ. Πρίφτης. Αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβολής υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.aemy.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102420219.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/doctor-1024x722.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/doctor-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΚΟ,Δημόσιο,Θέσεις Εργασίας
Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) στο πλαίσιο της υπ' αρ. Α2β/Γ.Π.63103/27-8-2015 απόφασης Υπουργού Υγείας ανακοινώνει την πρόσκληση συνεργασίας με 13 ιατρούς ειδικοτήτων, γενικής ιατρικής, ακτινοδιαγνωστικής, γενικής χειρουργικής, παιδιατρικής, οδοντιατρικής, ορθοπεδικής, δερματολογίας, νευρολογίας, ουρολογίας και ενδοκρινολογίας για τη σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για έως ένα (1)...

Σχολιάστε