Προσλήψεις με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ κάνει το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών σύμφωνα με προκήρυξη του για διάφορες ειδικότητες που θα καλύψουν θέσεις στους παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας του.

προσλήψεις παιδικούς σταθμούς

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, T.K.:10443 Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού – Τμήμα Προσωπικού Γραφείο Πρωτ. 1ος όροφος, υπόψιν κας Κατσίκη
Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: κ. Γαρδέρης Νικόλαος: 210-5121236, κα Σταθάκη Χρυσή 210-5127942/ 210-5125732, εσωτ. 109).

Η προθεσμία είναι δέκα ημέρες απο την ανάρτηση της προκήρυξης στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/προσλήψεις-παιδικούς-σταθμούς.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/προσλήψεις-παιδικούς-σταθμούς-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Προσλήψεις με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ κάνει το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών σύμφωνα με προκήρυξη του για διάφορες ειδικότητες που θα καλύψουν θέσεις στους παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς...

Σχολιάστε