Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Κλασικού και Σύγχρονου Χορού,

%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bf%cf%81%cf%87%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%82

της Χορογραφίαςκαι της Ρυθμικής, και ωρομίσθιου προσωπικού
ειδικότητας πιανιστών-συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για το σχολικό έτος 2016-2017 εξέδωσε η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για την κάλυψη των θέσεων διδακτικού προσωπικού και προσωπικού συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων, ως εξής:

α) Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων
– Κλασικού χορού (μπαλέτο) 3 (τρεις) Κωδ. Ειδικότητας (01)
– Σύγχρονου χορού 5 (πέντε) Κωδ. Ειδικότητας (02)
– Χορογραφίας 1 (μια) Κωδ. Ειδικότητας (03)
– Ρυθμικής 1 (μια) Κωδ. Ειδικότητας (04)
Β) Πιανιστών-Συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων
– Πιανίστες-Συνοδοί 4 (τέσσερις) Κωδ. Ειδικότητας (05)

Καλεί
τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία έως διακόσιες (200) ώρες μηνιαίως, στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, για το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξειδικευμένοι στους τομείς του Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, της Χορογραφίας, της Ρυθμικής και της
Συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων, από 14 Σεπτεμβρίου έως και 23 Σεπτεμβρίου 2016

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/Κρατική-Σχολή-Ορχηστικής-Τέχνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/Κρατική-Σχολή-Ορχηστικής-Τέχνης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, της Χορογραφίαςκαι της Ρυθμικής, και ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας πιανιστών-συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής...

Σχολιάστε