Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 15 ατόμων

dimos-xaniwn

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),
  4. Να μην έχουν κώλυμα δίμηνης απασχόλησης στο Δήμο Χανίων εντός δωδεκαμήνου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από Τρίτη 9/6/2015 έως και και Παρασκευή 12/6/2015 και ώρες από 8.30 έως 14.30 , στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -671-674).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών, αδειών κ.λ.π
  • Φωτοαντίγραφα με τα οποία θα αποδεικνύεται η συνδρομή των στοιχείων που επικαλείται ο /η υποψήφιος/α στην αίτηση του Βιογραφικό Σημείωμα

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos-xaniwn.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos-xaniwn-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 15 ατόμων ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16...

Σχολιάστε