Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αρκαδίας

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Τίτλους σπουδών και απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους, όπως απαιτούνται.
  2. Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας, όπου απαιτείται.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2207/1994.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου-Τρίπολη) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 17/06/2015 έως και 23/06/2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΑΡΚΑΔΙΑ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΑΡΚΑΔΙΑ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αρκαδίας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά...

Σχολιάστε