Ο Δήμος Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη δέκα πέντε {15} ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σάμου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών {3} ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων αυτού, ήτοι μέχρι
και την Παρασκευή 11/09/2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη δέκα πέντε {15} ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σάμου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, όπως...

Σχολιάστε