Η Σχολική Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, προκηρύσσει την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016,

Δήμο Δάφνης

Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.
Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2016.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 31/08/2015 έως και τις 4/09/2015 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:30 μέχρι και τις 14:00 στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ηλιουπόλεως 120, Δάφνη, 4ος όροφος, τηλ.2109760118.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:
1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2015.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
7. Βεβαίωση ανεργίας ή Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ.
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των σχετικών σχολικών μονάδων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Δάφνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Δάφνης-300x286.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προσλήψεις
Η Σχολική Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, προκηρύσσει την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016, Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων. Η σχέση εργασίας θα...

Σχολιάστε