Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αρ.103/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.4481/6-4-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δέκα έξι (16) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2016 ,

dhmos-skydras

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.    Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351827) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Σεμερτσίδου Νικολέτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημέρας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 11-5-2016 ως και 13-5-2016.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Summary
Article Name
16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σκύδρας
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/dhmos-skydras.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/dhmos-skydras-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ' αρ.103/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.4481/6-4-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δέκα έξι (16) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2016 ,  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς...

Σχολιάστε