Ανακοίνωση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων :

δημοτική κατασκήνωση

Α) «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση» για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων , από 18/6/15 έως και 3/8/15 (Ανακοίνωση: 14116/22.5.15 ΑΔΑ : Ω4Ο0ΩΗΔ-ΜΝΠ) και

Β) «Αθλητική κατασκήνωση» στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ν. Πέρκιζας (Ανακοίνωση: 14117/22.5.15 ΑΔΑ:ΩΥ5ΝΩΗΔ-ΤΝ1) οι οποίες δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο τύπο την 25η/5/15, αυξάνουμε τον αριθμό των ημερών υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από τέσσερις (4) σε εννέα (9) ημέρες μετά την δημοσίευσή τους στον τύπο , ήτοι από 26/5/15 έως και 3/6/15.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χαλανδρίου , Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ιδ. Δικαίου Προσωπικού (τηλ. 2132023865,867, 870).

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 15/06/15 έως και 31/07/15 για την υλοποίηση του προγράμματος ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Ν. Πέρκιζας» , ως κάτωθι:

Δεκαοχτώ (18) ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Τίτλο σπουδών
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα .
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου
  6. Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ιδ. Δικαίου προσωπικού, (τηλ. 2132023865 ,862,870).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει τέσσερις (4) ημέρες , από την επόμενη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/KATASKINOSI.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/KATASKINOSI-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων : Α) «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση» για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων , από 18/6/15 έως και 3/8/15 (Ανακοίνωση: 14116/22.5.15 ΑΔΑ : Ω4Ο0ΩΗΔ-ΜΝΠ) και Β) «Αθλητική κατασκήνωση» στο Δημοτικό Γυμναστήριο...

Σχολιάστε