18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, για το έτος 2015, όπως αποτυπώνεται στους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, και ο οποίος αναλυτικά προβλέπει :

> 8 Εργάτες Καθαρότητας ΥΕ, στο τμήμα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
> 6 Οδηγούς Απορριμματοφόρων αυτοκινήτων ΔΕ, με δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας,
> 1 Χειριστή μηχανημάτων έργων (σαρώθρου) & > 1 Χειριστή μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή) στο τμήμα Διαχείρισης – Κίνησης Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων
> 1 Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο ΔΕ &
> 1 Ηλεκτρονικό ΤΕ, στο τμήμα Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 2015, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2015.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/psoslipsis.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/psoslipsis-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, για το έτος 2015, όπως αποτυπώνεται στους σχετικούς...

Σχολιάστε