Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ (18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 5881/21-7-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 26-7-2017 έως 31-7-2017).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ (18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 5881/21-7-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία...

Σχολιάστε