Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

 401nosokomeioΜία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» (Κατοχή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες)
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/07/2016

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» (Κατοχή διδακτορικού διπλώματος σε πεδίο συναφές με ένα ή περισσότερα από τα επί μέρους αντικείμενα της Δράσης)
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/07/2016

Εννέα (9) θέσεις Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» (Κατοχή προπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε πεδίο συναφές με ένα ή περισσότερα από τα επιμέρους αντικείμενα της Δράσης.)
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/07/2016

Δύο (2) θέσεις Στελεχών Διοικητικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» ( Πτυχίο ή δίπλωμα γραμματέα διεύθυνσης, από δημόσια ή ιδιωτική πιστοποιημένη σχολή γραμματέων, Πτυχίο ή δίπλωμα λογιστή, από δημόσια ή ιδιωτική πιστοποιημένη σχολή λογιστικής, )
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/06/2016

Πέντε (5) Επιστημονικοί Συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» (Κατά προτεραιότητα, κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σε πεδία συναφή με ένα ή περισσότερα από τα επί μέρους αντικείμενα της Δράσης.)
Καταληκτική Ημερομηνία: 01/07/2016

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/06/401nosokomeio.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/06/401nosokomeio-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:  Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» (Κατοχή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες) Καταληκτική Ημερομηνία: 01/07/2016 Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με...
Summary
Article Name
18 συμβάσεις στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Σχολιάστε