Ξεκινάει η έκδοση προκηρύξεων για εκατόν ογδόντα δύο (182) προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους της χώρας.

υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Tο Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει εκατόν ογδόντα δύο (182) προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Οι θέσεις και οι δήμοι:

dimoi

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/υπουργείο-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/υπουργείο-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ξεκινάει η έκδοση προκηρύξεων για εκατόν ογδόντα δύο (182) προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους της χώρας. Tο Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει εκατόν ογδόντα δύο (182) προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού,...
Summary
Article Name
182 προσληψεις σε δήμους της χώρας

Σχολιάστε