Έγκριση για 184 προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των δήμων και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους έτους 2015 έδωσε με απόφαση του το ΥΠΕΣ.

Συγκεκριμένα εγκρίνονται οι προσλήψεις εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των OTA A΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής Οι προσλήψεις θα καλύψουν ανάγκες των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των υπηρεσιών «Άθλησης για Όλους» των πολιτών. Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων OTA και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών συνολικού ύψους 245.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 3 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Η χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στους φορείς υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. θα εκτελείται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις εγκριτικές αποφάσεις των Π.Α.γ.Ο περιόδου 2014−15.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/proslipsis.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/proslipsis-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Έγκριση για 184 προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των δήμων και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους έτους 2015 έδωσε με απόφαση του το ΥΠΕΣ. Συγκεκριμένα εγκρίνονται οι προσλήψεις εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό...

Σχολιάστε