Με σκοπό την κάλυψη αναγκών των δήμων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή των υπηρεσιών «Άθλησης για Όλους» των πολιτών θα γίνουν 184 προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

προγράμματα για ανέργους

Συγκεκριμένα εγκρίνονται 184 προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών συνολικού ύψους 245.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 3 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν απο τους παραπάνω δήμους ξεχωριστά μετά από έγκριση του ΑΣΕΠ

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προγράμματα-για-ανέργους-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προγράμματα-για-ανέργους--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΑΣΕΠ,Δήμοι,Θέσεις Εργασίας
Με σκοπό την κάλυψη αναγκών των δήμων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή των υπηρεσιών «Άθλησης για Όλους» των πολιτών θα γίνουν 184 προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Συγκεκριμένα εγκρίνονται 184 προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’...

Σχολιάστε