Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού  προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού δεκαεννιά (19) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννιά (9) μήνες για  τους  μουσικούς, ενώ  για  οκτώ (8) μήνες  για  τους  εικαστικούς,

 dimarxeio-ierapetrasΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και  να την καταθέσουν στην  Γραμματεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, Ιεράπετρα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 3-8-2016 έως και 12-8-2016.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής επιλογής.Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.

Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την  Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο  τρόπο ενώπιόν της.

Oι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προμηθεύονται  την  αναλυτική  προκήρυξη  από  τα  Γραφεία  της  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», Δημοκρατίας 31, 2ος  όροφος, τηλ.  επικοινωνίας 2842340389 , κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  και  σχετικές  πληροφορίες  στο  τηλέφωνο 2842090010 (Μουσική  Σχολή  Ιεράπετρας, 14.00-20.00).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-ierapetras.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-ierapetras-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού  προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού δεκαεννιά (19) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννιά (9) μήνες για  τους  μουσικούς, ενώ  για  οκτώ (8) μήνες  για  τους  εικαστικούς,  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι...

Σχολιάστε