ΚΕΑΤ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών

ΚΕΑΤ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη:
Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17675.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε 10 ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο ή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΤ, στη Διαύγεια και στα καταστήματα των Παραρτημάτων του ΚΕΑΤ, εφόσον η ανάρτησή της είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσής της στον τύπο.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής επιστολής κρίνεται από τη σφραγίδα της ταχυδρομικής σήμανσης.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα αξιολογηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία Προσωπικού του ΚΕΑΤ Τηλ.: 2310 844888 (Θεσσαλονίκη) και 210 9582760 (Αθήνα) κατά τις ώρες 8:00 πμ. – 15:00 μμ.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΚΕΑΤ.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΚΕΑΤ-300x281.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΚΟ,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
ΚΕΑΤ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη: Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως...

Σχολιάστε