Ο ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) , για την κάλυψη εποχικών.

ΔΕΗ Λαυρίου

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να υποβάλλουν μέχρι 04/05/2016 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,η οποία και διανέμεται από τη Γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΔΕΗ-Λαυρίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΔΕΗ-Λαυρίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,ΔΕΚΟ,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) , για την κάλυψη εποχικών.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να υποβάλλουν μέχρι 04/05/2016 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, την...
Summary
Article Name
2 θέσεις εργασίας ΔΕΗ Κερατέας – Λαυρίου

Σχολιάστε