Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης,

Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Μ.Κάλλας 23 & Κυδωνιών 54655 – Θεσσαλονίκη, (τηλ. Επικοινωνίας κα Ε.Παπαδοπούλου: 2313317793 κα Ζ.Χατζηαντωνίου: 2313318235 από 9.00 πμ έως 15.00 μμ), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) κατά το χρονικό διάστημα από 22/01/2016 – 01/02/2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Δημοτική-Κοινότητα-Τριανδρίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Δημοτική-Κοινότητα-Τριανδρίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,ΟΤΑ,Προκήρυξη
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με...

Σχολιάστε