Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) συνολικά δύο (2) ατόμων για κάλυψη εποχιακώ ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

ΔΕΗ ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν από 24.02.2016 μέχρι 01.03.2016 και από 09:00 μέχρι 13:00 ώρα στα γραφεία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, στα Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης, την ειδική έντυπη αίτηση -υπεύθυνη δήλωση η οποία διανέμεται τις εργάσιμες ημέρες από τη γραμματεία του Σταθμού. Για τα στοιχεία που δηλώνονται στην έντυπη αίτηση θα συνυποβάλλονται αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΔΕΗ-ΑΗΣ-Λινοπεραμάτων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΔΕΗ-ΑΗΣ-Λινοπεραμάτων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,ΔΕΚΟ,Προσλήψεις
Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) συνολικά δύο (2) ατόμων για κάλυψη εποχιακώ ή παροδικών αναγκών του Σταθμού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν από 24.02.2016 μέχρι 01.03.2016 και από 09:00...

Σχολιάστε