Ο ΑΣΠ ΚΩ της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΑΣΠ ΚΩ ΔΕΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 10/08/2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΚΩ στο ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΑΣΠ-ΚΩ-ΔΕΗ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΑΣΠ-ΚΩ-ΔΕΗ-300x294.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Ο ΑΣΠ ΚΩ της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 10/08/2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ...

Σχολιάστε