Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) δύο (2) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών

ΔΕΗ ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τη παραπάνω θέση να υποβάλουν από 4.4.2016 μέχρι 8.4.2016 και από 09:00 μέχρι 13:00 ώρα στα
γραφεία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, στα Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης, την ειδική έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία διανέμεται τις εργάσιμες ημέρες από τη γραμματεία του Σταθμού. Για τα στοιχεία που δηλώνονται στην έντυπη αίτηση θα συνυποβάλλονται αντίστοιχα δικαιολογητικά,

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:
•    Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
•    Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
•    Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψήφιου κλπ.).
•    Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας
•    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΔΕΗ-ΑΗΣ-Λινοπεραμάτων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΔΕΗ-ΑΗΣ-Λινοπεραμάτων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔΕΗ,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) δύο (2) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τη παραπάνω θέση να υποβάλουν από 4.4.2016 μέχρι 8.4.2016 και από 09:00 μέχρι 13:00 ώρα...
Summary
Article Name
2 θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Σχολιάστε