Ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών δύο ΔΕ χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων και ενός ΔΕ οδηγού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων-κατεπειγουσών αναγκών στο ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας περιοχή Ακροκέφαλος Τεμπλονίου.

δημαρχείο-κέρκυρας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α-Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο ), εντός προθεσμίας 5 ημερών(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στην έδρα του φορέα και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα .

Έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στα γραφεία του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας ,δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α-Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26610 -47520 (κα Χριστίνα Μιχαλά) .

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-κέρκυρας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-κέρκυρας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών δύο ΔΕ χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων και ενός ΔΕ οδηγού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων-κατεπειγουσών αναγκών στο ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας περιοχή Ακροκέφαλος Τεμπλονίου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν...

Σχολιάστε