Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

Κέντρο Υγείας Κόνιτσας

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 64 ετώνΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότηταςΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κόνιτσας (Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 44100, τηλ:2655360313) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Έφη Τσούβαλη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

 

Summary
Article Name
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κόνιτσας
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Κέντρο-Υγείας-Κόνιτσας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Κέντρο-Υγείας-Κόνιτσας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 64 ετώνΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή...

Σχολιάστε