Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ύστερα από την υπ’ αριθ. 97/2015 απόφαση του Δ.Σ. η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθ. 20787/2459/29-05-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων

sima_dimou_servion_velventou

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο λυκείου.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  7. Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ, και βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ κατά εργοδότη.
  8. Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας, τηλ: 2464350127) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Πατούργια Αναστασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, από την 05-06-2015 μέχρι και την 10-06-2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/sima_dimou_servion_velventou1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/sima_dimou_servion_velventou1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ύστερα από την υπ' αριθ. 97/2015 απόφαση του Δ.Σ. η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθ. 20787/2459/29-05-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι...

Σχολιάστε