Η εταιρεία Σπηλαίου Αλιστράτης ΑΕ-ΟΤΑ ανακοινώνει οτι ενδιαφέρετε για την πρόσληψη 2 συνοδών επισκεπτών με διάρκεια σύμβασης 2 μήνες

ΣΠΗΛΑΙΟ-ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ-1

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να :
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της ΕΕ. -Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

-Να είναι κάτοχοι :
• Απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισοδύναμος τίτλος Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

• Να έχουν τίτλο-πτυχίο που να αποδεικνύει την άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Προσόντα Α’ Επικουρίας (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
• Απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισοδύναμος τίτλος Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΕ).
• Να έχουν τίτλο -πτυχίο που να αποδεικνύει την καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Προσόντα Β’ Επικουρίας

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

• Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,(ΔΕ)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της εταιρείας Σπηλαίου (Αλιστράτη Σερρών , τηλ:2324082045) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016(14:00 το μεσημέρι)
Πληροφορίες για την αναλυτική ανακοίνωση δίνονται στα γραφεία της εταιρείας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΣΠΗΛΑΙΟ-ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ-1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΣΠΗΛΑΙΟ-ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ-1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Η εταιρεία Σπηλαίου Αλιστράτης ΑΕ-ΟΤΑ ανακοινώνει οτι ενδιαφέρετε για την πρόσληψη 2 συνοδών επισκεπτών με διάρκεια σύμβασης 2 μήνες Γενικά Προσόντα Πρόσληψης Οι υποψήφιοι πρέπει να : -Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της ΕΕ. -Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. -Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που...
Summary
Article Name
2 θέσεις εργασίας στο Σπήλαιο Αλιστράτης

Σχολιάστε