Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο απο το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ. 10, στεγάζεται στο Μαρούσι και εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Πρόεδρο του Ομότιμου Καθηγητή Αθανάσιο Γιαννόπουλο, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες στα κάτωθι νοσοκομεία:

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»

– Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας παθολογίας, βιοπαθολογίας ή χειρουργικής

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος
– Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο
– Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

– Ένας (1) Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής με γνώσεις Αραβικών. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από διαπολιτισμικο μεσολαβητή με γνώσεις Φαρσί ή Ουρντού

Απαραίτητα προσόντα:

– Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο τηλέφωνο 210 52 12 890.

Ημερομηνία λήξης υποβολής βιογραφικών/αιτήσεων: Μ. Πέμπτη 28 Απριλίου 2016, ώρα 15:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΚΕΕΛΠΝΟ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΚΕΕΛΠΝΟ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο απο το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ. 10, στεγάζεται στο Μαρούσι και εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Πρόεδρο του Ομότιμου Καθηγητή Αθανάσιο Γιαννόπουλο, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν σύμβαση...
Summary
Article Name
2 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Σχολιάστε