Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου  προκειμένου  να καλύψει τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για το έτος 2018 θα προβεί στην πρόσληψη  (20 ατόμων)  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (3) μηνών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις  επιλογής είναι:

α) Οι υποψήφιοιπρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

β) ο απαιτούμενος κατά ειδικότητα τίτλος σπουδών

με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου στο κτίριο της Λότζια από  Πέμπτη 19/7/2018  έως Παρασκευή 27/7/2018 .

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Ηρακλείου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Ηρακλείου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου  προκειμένου  να καλύψει τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για το έτος 2018 θα προβεί στην πρόσληψη  (20 ατόμων)  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...

Σχολιάστε