Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 259/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 72031/26-5-2017 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών Α.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1)    Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία και στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ., ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)
2)    Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Β. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Δ/νση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1 ) μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (από Δευτέρα 12/06/2017 έως Δευτέρα 19/06/2017). Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Σοφία Θεοδωρίδου τηλ.24613 50400 .

3. Δημοσίευση Ανακοίνωσης

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κοζάνης (Πλ.Νίκης 1), στους χώρους ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-κοζανης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-κοζανης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 259/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 72031/26-5-2017 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα,...

Σχολιάστε