Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα για το έτος 2016, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα δέκα (10) ΔΕ Τεχνιτών οικοδομικών εργασιών και δέκα (10) ΥΕ Εργατών οικοδομικών εργασιών

δημαρχειο κοζανης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση (να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα ειδικά τυπικά προσόντα της ειδικότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Δ/νση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, τηλ: 2461350400) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Θεοδωρίδου Σοφία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (από 22/4/2016 έως και 26/4/2016) Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια στο χώρο Ανακοινώσεων του δημαρχείου Κοζάνης, στους χώρους Ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-κοζανης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-κοζανης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα για το έτος 2016, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα δέκα (10) ΔΕ Τεχνιτών οικοδομικών εργασιών και δέκα (10)...
Summary
Article Name
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κοζάνης

Σχολιάστε