Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού για ανέργους, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Μάιο έτους 2016. συνολικού αριθμού έως είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου

Δήμο Κρωπίας

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Βεβαίωση ανεργίας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας (Δ/νση: Βας. Κων/νου 47, τηλ: 2106026272 εσωτ. 163 & 180) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κος. Μαρκαριάν Κάρολος & κα. Σωφρόνη Καλομοίρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κρωπίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κρωπίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού για ανέργους, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Μάιο έτους 2016. συνολικού αριθμού έως είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά: 1.  ...
Summary
Article Name
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κρωπίας

Σχολιάστε