Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Αύγουστο του έτους 2015, συνολικού αριθμού έως είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του.

Δήμο Μεσσήνης

20 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεσσήνης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και να δημοσιευτεί στο Διαύγεια.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το Δήμο και να την υποβάλουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07-2015 έως και 31-07-2015 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

  • Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Μεσσήνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Μεσσήνης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Αύγουστο του έτους 2015, συνολικού αριθμού έως είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του. 20 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια...

Σχολιάστε