Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (05) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Αύγουστο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες,

δημος+οιχαλιας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Οιχαλίας στο Μελιγαλά, όπου εδρεύει η υπηρεσία, στους πίνακες ανακοινώσεων στα ΚΕΠ του Δήμου και να δημοσιευτεί στο Διαύγεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το Δήμο και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας από την Τρίτη 04/08/2015 έως και την Δευτέρα 10/08/2015.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :
– Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/δημος-οιχαλιας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/δημος-οιχαλιας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (05) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Αύγουστο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους...

Σχολιάστε