Εγκρίθηκαν 20 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην εφαρμογή του Προγράμματος «Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός)» έτους 2015.

Διευθύνσεις Κτηνιατρικού Κέντρου

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει, με εποπτεία του ΑΣΕΠ Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας αγροτικής ανάπτυξης), Ειδικός Φορέας 29-110 Κ.Α.Ε. 5329- οικ. Έτους 2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Διευθύνσεις-Κτηνιατρικού-Κέντρου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Διευθύνσεις-Κτηνιατρικού-Κέντρου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Εγκρίθηκαν 20 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην εφαρμογή του Προγράμματος «Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός)» έτους 2015. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει, με...

Σχολιάστε