Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς (Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας) έτους 2016.

 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση που θα παραλάβουν από την ∆ΑΟΚ, µε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι, πληροφορίες Φλούντζης Κων/νος, τηλ. 26313-61619). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσης στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Ι.Π.Μεσολογγίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Περιφερειακής-Ενότητας-Ευρυτανίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Περιφερειακής-Ενότητας-Ευρυτανίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς (Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας) έτους 2016.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση...
Summary
Article Name
20 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νιας

Σχολιάστε