Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο τον μήνα συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς άμεση αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων της καθημερινότητας,

αμυνταίο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα Γενικά Προσόντα Διορισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, 4ος όροφος, τηλ:2386350169/ στην αρμόδια υπάλληλο κ. Γεωργιάδου Ευδοξία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών ήτοι από 14/07/2015 έως 17/07/2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/αμυνταίο1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/αμυνταίο1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο τον μήνα συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς άμεση αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων της καθημερινότητας, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής...

Σχολιάστε