Ο Δήμος Ζωγράφου εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων στην ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διαρκείας 8 μηνών , για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

dimarxeio-zografou

  • 10 άτομα ως ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕ
  • 6 άτομα ως ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ
  • 4 άτομα ως ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ

και όπως προβούμε στην διαδικασία πρόσληψης των ως άνω εργαζομένων που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009 και περιγράφεται στην με αρ. πρωτ: 14529/21-5-2015 έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-zografou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-zografou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Ζωγράφου εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων στην ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διαρκείας 8 μηνών , για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου 10 άτομα ως ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕ 6 άτομα ως ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 4 άτομα ως ΓΕΝΙΚΩΝ...

Σχολιάστε