Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Δήμος  Πετρούπολης

Πρόσληψη (8) οχτώ ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήματος και δώδεκα (12) ατόμων, ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων – Πυροφύλακες, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου , κατά την θερινή περίοδο, έτους 2015.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Οδηγών > Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας Για τις θέσεις των Εργατών Γενικών Καθηκόντων – Πυροφυλάκων > Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 25271997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους , πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για τις θέσεις των οδηγών
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ
  5. Εκκαθαριστικό εφορίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 26/5/2015 έως και 4/6/2015 , στο Δημοτικό κατάστημα (1ος Όροφος, κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Πετρούπολης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Πετρούπολης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. Πρόσληψη (8) οχτώ ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήματος και δώδεκα (12) ατόμων, ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων - Πυροφύλακες, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας...

Σχολιάστε