Αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ, στο site του Οργανισμού (), ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων και...