Το ΝΠΔΔ “ΣΦΗΤΤΟΣ” του Δήμου Κρωπίας ανακοινώνει ,ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει της υπ’αριθ. 226/2017 με ΑΔΑ:...