Πρόσληψη προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει...