Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής  ανακοινώνει με προκήρυξη του προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές...