Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή...