Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (5) άτομα για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών...