Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι...